top of page

Müügitöö 

Koolituprogrammi koostame Teie vajaduste järgi nn "rätsepatööna". Vastavalt sellele, milliseid õpiväljundeid soovite, valime vastavad teemad aljärgnevate hulgast:

 

 • Grant Cardone põhimõtete järgi juhindumine "Müü ise või müüakse sulle"

  • müümine kui eluviis, müügiinimesed panevad maailma pöörlema​

  • kas oled professionaal või amatöör? kuidas saada müügiprofiks.

  • hinnamüüdid ja nende kummutamine

  • sa oled inimeste äris, tegutse vastavalt

  • nõustu ja sinu ees avanevad uued võimalused

  • pöörane tegutsemine müügitöös

  • aeg ja hoiak

  • täiuslik viieastmeline müügiprotsess ja selle etappide õppimine

  • nõuanded enda treenimiseks müügiprofiks

  • parimad nõuanded tegelemaks suurimate väljakutsetega müügis

 • Eduka müügitöö eeldused ja müümise definitsioon (Heinz Goldmann)

 • Läbirääkimised (korduvkohtumised koos meeskonna kaasamisega)

 • Aktiivne müük (potentsiaalse kliendi aktiivne otsimine ja kohene müük )

 • Konsulteeriv müük (lahenduste pakkumine; valdkonnad: tehnika, autotööstus, disain, IT lahendused jms)

 • Töö Suurklientidega (Key Account Management)

 • Müügitöö analüüs (Tulemus – Panus – Pädevus mudel)

 • Eesmärkide püstitamise tähtsus müügitöös (SMART)

 • Klientide mõjutamise võimalused

 • Veenmise kunst (James Borg järgi)

 • Kommunikatsiooniteooria, kommunikatsioonihäired, nende lahendamine

 • Turusituatsiooni analüüs, sh toode/teenus, konkurendid

 • Aja planeerimine ja tegevuste süstematiseerimine (Stephen Covey järgi)

 • Müügitö planeerimine

 • Müügijärgne teenindus

 • SPIN tehnika aktiivseks müügiks (struktuur: Olukord -Probleem - Huvi - Vajadus)

 • MATA tehnika konsulteerivaks müügiks (struktuur: Määratlus - Aktsept - Tõestus - Aktsept)

 • AIDA tehnika telefonimüügiks (struktuur: Tähelepanu - Huvi - Otsus - Tegevus)

 • Argumentide valik (omadus – eelis – kasu põhimõtted)

 • Argumenteerimise põhimõtted ja teostus

 • Otsusele suunamise tehnikad (‘closing’ tehnikad)

 • Win/Win väitluskunst

 • Kliendikeskse ja tootekeskse müügitöö eripärad

 • Vastuväidete käsitlemise tehnikad

 • Hirmud müügitöös, nendega toimetulek

 • Avaliku esinemise tehnikad ja abivahendite kasutamine (tehnikate harjutamisel abiks videotreening koos individuaalse analüüsi ja ettepanekutega)

 • Enda eesmärgipärane juhtimine

 • Müügipersonali juhtimine

 • Eesmärkide püstitamine (SMART, ORAAKEL) ja müügiplaanide koostamise alused

 • Müügiesindaja töö hindamise võimalused (Tulemus – Panus – Pädevus mudel)

bottom of page