top of page

Kui SInd huvitab, kuidas oma koolitusi paremini üles ehitada ja läbi viia, siis siin on Sulle üks väga põnev meetod, mis SInd kindlasti aitab. 

4MAT on meetod, mis tugineb aju poolkerade erinevusele ning kasutab ära mõlema tugevused. 

Firma About Learning Bernice McCarthy juhtimisel on selle meetodi huvitavaks ja kasulikuks arendanud ning suurepärase mudeli välja lihvinud,

Seda me Sulle nüüd soovimegi tutvustada.

 • “The Situational Leadership” teooria räägib inimeste juhtimise õppimisest ja on välja töötatud Paul Hersey (professor, raamatu “Situational Leader” autor) ja juhtimisguru Kenneth Blanchardi poolt (raamatu “One minute manager” autor).

 • Teooria põhjal on algselt 1985 a kujundatud käesolev koolituspragramm Ken Blanchardi, Drea ja Pat Zigarmi poolt, mida täiendatatkse jooksvalt.

 • Programm tugineb eeldustele, et juhtimise roll on vundamentaalselt viimastel kümnenditel muutunud. Antud õpetus tugineb eeldusel, et juht kui boss, kohtunik, hindaja või kriitik on pigem täna partner, juhendaja, eestvedaja, toetaja ja treener.

 • Blanchard Training & Development uuring näitab USA-s:

  • 54% USA juhtidest kasutab ainult ühte stiili

  • 34% suudab kasutada ainult kahte stiili

  • 11% on piisavalt paindlikud kasutamaks kolme stiili neljast.

  • (Ilma treeninguta) vaid 1% juhtidest suudavad kasutada kõiki nelja juhtimisstiili tulemuste saamiseks. 

 • Nüüd saad õppida "SItuatsioonist Lähtuv Juhtimine" Nigul Consult OÜ poolt pakutavas programmis. Võta ühendust :)

Kuidas hinnata oma meeskond efektiivsust? Milliseid arenguetappe saame eristada ühe meeskonna või kollektiivi arengus? Millal on meeskond "valmis" saanud? Kuidas saab juht arengule kaasa aidata? Mis on meeskonna toimimise baaseeldused? Kuidas käituda konfliktsete meeskonnaliikmetega? Nendele küsimustele otsime vastuseid meeskonnaalastel koolitustel, kus saate endale sobivas vahekorras valida teooria ja praktiliste harjutuste vahekorra.

Kasutan paljuski Jon R. Katzenbach ja Douglas K. Smithi teooriaid. Kahtlemata aitavad koolitusi praktilise kogemusega rikastada dekaadi jagu osalemisi erinevatel militaarsetel ja spordialastel meeskonnavõistlustel. Kogemusi on seinast seina - nii suurepäraseid tulemusi kui ka haledaid ebaõnnestumisi - kõik need kogemused on erakordselt väärtuslikud ja konkreetsetel põhjustel juhtunud. Seda teades saab edu korrata ning ebaedu vältida!

bottom of page