top of page

Situatsioonist Lähtuv inimeste Juhtimine (SLJ) on K. Blanchardi poolt loodud inimeste juhtimise ja arendamise mudel.

See on struktureeritud, kergesti omandatav ja oma efektiivsust laialt tõestanud:

 

 • Inimeste juhtimine Ken Blanchard "Situational Leadership" teooria põhjal

 • Alluva vajaduse hindamine juhtimise järele

 • Inimeste juhtimise arengusuunad

 • Efektiivse juhtimise eeltingimused

 • Millest sõltub juhtimisstiili valik

 • Inimeste juhtimise neli põhifunktsiooni

 • Oma juhtimisstiili hindamine põhjaliku testi abil (enesehinnang, vajadusel kaasatakse alluvad, kolleegid, ülemus)

 • Enda hindamine erinevate juhtimisstiilide kasutamisel

 • Neli erinevat juhtimisstiili:

  • Direktiivne ehk suunav juhtimine

  • Treeniv juhtimine

  • Toetav juhtimine

  • Delegeeriv juhtimine

 • Ala- ja ülejuhtimine, tagajärjed (kogemus rollimängu abil)

 • Ebaefektiivsed juhtimisstiilid.

 • Taandarengu mõiste juhtimises

Lisainfot kodulehelt https://www.kenblanchard.com

Lisaks Blanchardi teooriale on võimalik valida muid juhtimisteemasid, vastavalt sellele, millised eesmärgid koolitusele seame.

 • Juhi ülesanded ja töövahendid nende täideviimiseks (Fredmund Malik mudeli põhjal)

 • Inimeste tööle võtmine, intervjueerimise põhimõtted

 • Sisseelamisprogrammide tähtsus, nende koostamine ja läbiviimine, sh mentorlus

 • Tööalane motivatsioon ja hoiakud, nende mõjutamise võimalused (Fr. Herzberg, A. Maslow)

 • Boston Consulting maatriksi kasutamine töötajate hindamisel ja ergutamisel

 • Arenguvestlused, mis ja milleks, nende läbiviimine, coaching

 • Tagasiside andmise ja vastuvõtmise vajadus ja reeglid, erinevad tehnikad (Zorro, “Four”, George Weinbergi meetodid)

 • Edward de Bono 6 mõttekübarat koosolekute läbiviimiseks

 • Eesmärkide püstitamine (SMART  meetod)

bottom of page