top of page

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Situatsioonist Lähtuv Juhtimine (SLJ) on K. Blanchardi poolt loodud inimeste juhtimise ja arendamise mudel.

See on struktureeritud, kergesti omandatav ja oma efektiivsust laialt tõestanud:

 

 • Inimeste juhtimine Ken Blanchard "Situational Leadership" teooria põhjal

 • Alluva vajaduse hindamine juhtimise järele

 • Inimeste juhtimise arengusuunad

 • Efektiivse juhtimise eeltingimused

 • Millest sõltub juhtimisstiili valik

 • Inimeste juhtimise neli põhifunktsiooni

 • Oma juhtimisstiili hindamine põhjaliku testi abil (enesehinnang, vajadusel kaasatakse alluvad, kolleegid, ülemus)

 • Enda hindamine erinevate juhtimisstiilide kasutamisel

 • Neli erinevat juhtimisstiili:

  • Direktiivne ehk suunav juhtimine

  • Treeniv juhtimine

  • Toetav juhtimine

  • Delegeeriv juhtimine

 • Ala- ja ülejuhtimine, tagajärjed (kogemus rollimängu abil)

 • Ebaefektiivsed juhtimisstiilid.

 • Taandarengu mõiste juhtimises

Lisainfot kodulehelt https://www.kenblanchard.com

Lisaks Blanchardi teooriale on võimalik valida muid juhtimisteemasid, vastavalt sellele, millised eesmärgid koolitusele seame.

 • Juhi ülesanded ja töövahendid nende täideviimiseks (Fredmund Malik mudeli põhjal)

 • Inimeste tööle võtmine, intervjueerimise põhimõtted

 • Sisseelamisprogrammide tähtsus, nende koostamine ja läbiviimine, sh mentorlus

 • Tööalane motivatsioon ja hoiakud, nende mõjutamise võimalused (Fr. Herzberg, A. Maslow)

 • Boston Consulting maatriksi kasutamine töötajate hindamisel ja ergutamisel

 • Arenguvestlused, mis ja milleks, nende läbiviimine, coaching

 • Tagasiside andmise ja vastuvõtmise vajadus ja reeglid, erinevad tehnikad (Zorro, “Four”, George Weinbergi meetodid)

 • Edward de Bono 6 mõttekübarat koosolekute läbiviimiseks

 • Eesmärkide püstitamine (SMART  meetod)

bottom of page