top of page

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Koolituse ülesehitus 4MAT abil

Koolituskavade koostamine 4MAT meetodil:

 

Kasutatav õppimise süsteem on pärit Ameerika Ühendriikidest Bernice McCarthy uurimistöö tulemusena ja on suunatud õppekavade ning treeningute efektiivsuse parandamiseks.

Siin on arvestatud mitte ainuüksi kursuse sisu ülesehitust vaid ka õpilase individuaalset (sünnipärast) eripära.

See on struktureeritud protsess, mis ühendab personaalse arengu fundamentaalsed põhimõtted kaasaegsete aju uuringute ja õppimisega.

See on edukas metodoloogia, mille abil saab kompetentside arendamise programme kohandada vormi, mida on lihtne meelde jätta ning võetakse seetõttu kasutusele osalejate poolt.

See on radikaalne eemaldumine paljudest tavapärastest õpetamise mudelitest, kus õppekavad on põhiliselt teooriapõhised ja ei võta arvesse personaalseid kogemusi.

Antud meetodit kasutades läbitakse teemad parima omandamise eesmärgil neljast vaatenurgast:

  • Miks me seda õpime?

  • Miks see on oluline?

  • Mida me peame antud teemast teadma, olulised mõisted?

  • Kuidas need teadmised praktikas toimivad?

  • Äkki saan seda seostada oma olukorraga, kuidas see minu eluga sobitub?

 

Selline metoodika on kohandatav vastavalt koolitatavate pädevusele, hetkevajadustele, erinevatele teemadele ja arvestab inimeste erinevaid õppimisharjumusi.

Lisainfo kodulehel: https://aboutlearning.com

bottom of page