top of page

Mida koolitustel osalejad on öelnud...

Mida arvavad osalejad K.Blanchardi juhtimiskoolitusest "Situatsioonist Lähtuv Juhtimine"

 • Koolitusteema - peaks olema iga juhi A ja O! Praktiline töövahend. Test - super kasulik. Meeldis olulise pidev kordamine - kinnistus paremini. Paljud asjad said selgemaks, miks ma erinevate inimestega käitun erinevalt. Arvasin, et nii ei ole õige, tegelikult olin õigel teel, kuid nüüd on võimalus kõvasti teadlikumalt ja efektiivsemalt tegutseda. Lasen töötajal iseennast hinnata - kellele anda vastutust ning kellele seda ei tasu anda.

 • Õppisin, et erinevate töötajate puhul peab kasutama erinevaid juhtimisstiile ja see muudab töö efektiivsemaks. Eriti hästi tuli see välja rollimängus (kuigi alguses tundus see rollimäng väga hirmutav ja keeruline ülesanne).

 • Mulle meeldis, kui põhjalikult asjad koolitusel selgeks tehti. Meeldis, et oli ka palju näiteid toodud ja muidugi rühmatööd. Väga hästi läbi mõeldud.

 

 • Esitus ilmekas, huvitavalt üles ehitatud. Meeldis konkreetsus, ei kaldunud päevakavast kordagi mööda, eriti meeldis arengutasemete hindamine, diagnoosimine, juhtimisstiilide erinevad etapid. SUPER 

Mida arvavad osalejad Müügi- ja Klienditeeninduse koolitustest.

 • Koolitaja väga professionaalne ja enesekindel. Üks parimaid koolitajaid, keda olen näinud esinemas

 • Koolitaja hea suhtleja ning argumenteerija. Koolitusmaterjal ette valmistatud.

 • Sain uusi teadmisi, mis raamatuid lugeda enesearendamise eesmärgil. Sai ennast ja enda teadmisi analüüsida. Sai uusi teadmisi müügistrateegiate kohta. Huvitav oli näha kolleege teise nurga alt.

 • Mulle meeldis, et praktilised rühmatööd olid seotud reaalse eluga. Väga meeldis, et koolitajal on omad eetilised põhimõtted (tugeva isiku iseloom).

 • Veendusin, et tehingu lukkulöömiseks ei piisa ainult lugemisest ja kuulamisest, vaid info tuleb analüüsida, pähe õppida, ise kõva häälega välja öelda:)

 • Mulle meeldisid põhjalikult lahti seletatud teemad ja situatsioonid ning see, kuidas neid väiteid ja asju praktikas ära kasutada. Iga peatüki juures oli olulisi näiteid, mis aitasid asjast paremini aru saada ning kõike seletati ilusti ja selgelt lahti.

 • Mulle meeldis kogu koolituse ülesehitus - esimene pool kordamine- väga super ja teine pool päevast uute teadmiste ja praktikate omandamine. Super töö - TÄNAN.

 • Meeldis koolitaja, oli tunda, et ta on professionaal ning tunneb ja teab seda ala läbi ja lõhki. Meeldis, et toodi palju näiteid elust.

 • Meeldisid ühised arutelud ja näited päris elust. Tekkis parem arusaam kliendisuhtluse erinevatest etappidest. Minu jaoks kõige huvitavam oli inimestevahelise käitumise analüüs.

 • Mulle meeldis, et koolitus oli kaasahaarav. Tõi väga palju näiteid elust enesest. Toodi ka palju üllatusmomente.

 • Mulle meeldisid reaalelulised näited, mida toetas teooria. Mulle meeldis, et arutasime teemasid gruppides ja üheskoos ning kõik said sõna ning kõikide osalejate arvamus luges.

 • Mulle meeldis, kuidas kõik teemad olid kohandatud meie igapäevase tööga. Hästi elavad näited ning nende peale teemade selgitused nii, et oli kõik väga selge.

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic
bottom of page