top of page

Klienditeenindus

dealer-and-client-shake.jpg

Koolituprogrammi koostame Teie vajaduste järgi nn "rätsepatööna". Vastavalt sellele, milliseid õpiväljundeid soovite, valime vastavad teemad aljärgnevate hulgast:

 

 • Silmapaistev klienditeenindus - raske töö või mõtteviis?

 • Teeninduse kvaliteet ja selle hindamine

 • Teenindusstandardid - vajadus nende järele ja nende loomise põhimõtted

 • Objektiivsed ja subjektiivsed kriteeriumid teenindustaseme hindamisel

 • Inimlik faktor teeninduses, selle arendamise võimalused

 • Sõnade valiku tähtsus klientidega suhtlemisel

 • Hääl, miimika, keha keel klienditeeninduses

 • Kommunikatsiooniteooria, häiretega toimetulek

 • Positiivne suhtumine silmapaistva teeninduse eeldusena

 • Positiivse mõtlemise reeglid enda arendamiseks ja enesehinnangu tõstmiseks

 • Kliendi vajaduste kaardistamine

 • Küsimuste kasutamine, info kogumine, suunamine

 • Argumenteerimise põhimõtted (omadus – eelis – kasu)

 • Vastuväidete käsitlemine, soovituste andmise sõnastus

 • Aktiivse pakkumise tehnikad, sõnastamine

 • Inimestevaheline suhtlemine Eric Berne`i "Lapsevanem-Täiskasvanu-Laps" teooria põhjal

 • Konfliktide lahendamine teenindusprotsessis

 • Kaebuste käsitlemise reeglid

 • Enese arendamine kliendisuhetes

 • Aja kasutamise/planeerimise põhimõtted

 • Enda eesmärgipärane juhtimine

bottom of page