top of page

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Klienditeenindus

Koolituprogrammi koostame Teie vajaduste järgi nn "rätsepatööna". Vastavalt sellele, milliseid õpiväljundeid soovite, valime vastavad teemad aljärgnevate hulgast:

 

 • Silmapaistev klienditeenindus - raske töö või mõtteviis?

 • Teeninduse kvaliteet ja selle hindamine

 • Teenindusstandardid - vajadus nende järele ja nende loomise põhimõtted

 • Objektiivsed ja subjektiivsed kriteeriumid teenindustaseme hindamisel

 • Inimlik faktor teeninduses, selle arendamise võimalused

 • Sõnade valiku tähtsus klientidega suhtlemisel

 • Hääl, miimika, keha keel klienditeeninduses

 • Kommunikatsiooniteooria, häiretega toimetulek

 • Positiivne suhtumine silmapaistva teeninduse eeldusena

 • Positiivse mõtlemise reeglid enda arendamiseks ja enesehinnangu tõstmiseks

 • Kliendi vajaduste kaardistamine

 • Küsimuste kasutamine, info kogumine, suunamine

 • Argumenteerimise põhimõtted (omadus – eelis – kasu)

 • Vastuväidete käsitlemine, soovituste andmise sõnastus

 • Aktiivse pakkumise tehnikad, sõnastamine

 • Inimestevaheline suhtlemine Eric Berne`i "Lapsevanem-Täiskasvanu-Laps" teooria põhjal

 • Konfliktide lahendamine teenindusprotsessis

 • Kaebuste käsitlemise reeglid

 • Enese arendamine kliendisuhetes

 • Aja kasutamise/planeerimise põhimõtted

 • Enda eesmärgipärane juhtimine

bottom of page