top of page
20181119204233-GettyImages-140892148-edit.jpeg
AdultEd_MobileBanner.jpg
Procrastination.jpg

Kuidas tõhusalt õppida

 • Mida peame silmas igapäevase õppimise all

 • Õppimine kui inimese peamine motivaator. Motivatsioon 1.0; 2.0 ning 3.0 (Josh Bersin/Deloitte 2018)

 • Kuidas me õpime

 • Vastutus keeruliste eesmärkide ees ja selle mõju käitumisele (Amy Edmonson)

 • Igapäevase õppimise 5 sammast

  1. õpieesmärgid​

  2. õppimise põhjus

  3. keskendumine

  4. tegevusplaan

  5. ressursid

 • Mida saame teha, et edendada õppimiskeskset kultuuri (Amy Edmondson)

 • Õppimiseks vajaliku kindlustunde tagamise alused (David Rock SCARF mudel)

  • staatus​

  • kindlus

  • autonoomia

  • seotus

  • õiglus

 • Kinnistunud ja edenemise mõtteviis (Carol Dwek, JAmes Anderson)​, kuidas seda endas arendada

 • Liialdatud tugevuste kontseptsioon (Daniel Ofman)

 • Teadlikkuse tõstmine enda tugevuste ja erinevuste kohta, enda täiendavate tugevuste leidmine (Daniel Ofman)

 • Hajus ja keskendunud mõtteviis (Barbara Oakley)

 • Süvatöö ja pinnapealne töö (Carl Newpoprt "Deep Work")

 • Prokrastinatsioon ehk edasilükkamine (Piers Steel), põhjuste leidmine ja eneseanalüüs

 • Tähelepanu suunamise arendamine, ebavajalike harjumuste tsükli lõhkumine ning konstruktiivsete rutiinide kujundamine

bottom of page