top of page
project-management-computer-screen.jpeg.jpg.webp
uwindsor-ce-project-management-slideshow-3080x1200.jpg
PROMM maja3_edited_edited.jpg

Projektijuhtimine PROMM

 • Sissejuhatus ja sisututvustus

 • Miks osad projekti ebaõnnestuvad, peamised põhjused.

 • Ülevaade projektijuhtimisest

 • Projekti planeerimise etapid:

  • Projekti eelplaneerimine

  • Projekti operatiivplaneerimine

  • Teostuse esimene etapp

  • teostuse teine etapp

  • Projekti analüüs

 • Projekti dokumentatsioon

 • Projekti määratlemine ja esialgne planeerimine

 • Projekti otstarve, ülesande määratlemine, eesmärgid

 • Projekti detailne planeerimine

 • Projekti dokumentatsioon, selle haldamine

 • Aruandlus

 • Projekti nn “Verstapostide” jälgimine ja vastavad tegevused

 • Personalijuhtimine

 • Projektimeeskonna või projektiga seotud inimeste juhtimine, vajalikud juhtimistegevused

 • Oma järeldused ja plaanid

 • Tagasiside, hinnangud

 • Näidisprojekt

 • Näidisprojekti läbiviimine rühmatööna

 

Projektijuhtimise kontrollpunktid ning verstapostid:

1.Idee vormistamine

2.Eel-planeerimise dokument sh. SWOT

3. Ülesande määratlus projekti koordinaatorilt

4. Projekti ajagraafik Gantti diagramm)

5.Verstapostide planeerimine

6.Tegevuste loetelu

7. Tegevus- ja ressursikava

8. Rahastaja ja projektijuhi vaheline ressursside kasutamise leping

9.Kriitiline tee

10. Eelarve (tulud, kulud, investeeringud)

11. Sidusrühmade ja kommunikatsiooni planeerimine

12. Projekti riskianalüüs, riskide kõrvaldamise planeerimine, alternatiivplaanid

 • Projekti arenguaruanne

13. Projektorganisatsiooni skeem

14. Plaan tegevuste elluviimiseks 

 • Alusta dokument

 • Verstapost

 • Projekti arengu-aruanne

 • Jätka dokument

 • Projekti arenguaruanne

 • Verstapost

 • Projekti arenguaruanne

15. Muudatuste tegemine projekti käigus

 • Verstapost

 • Tegevusaruanne

 • Lõpparuanne

bottom of page